ENERGO-KOMPLEX

O firmie

Informacje o naszej firmie

Firma Energo-Komplex jest spółką cywilną, której współwłaściciele: Piotr Kłosek i Paweł Sergiel zgłosili działalność gospodarczą w Wydziale Gospodarczym miasta Sosnowiec w 2000 roku. Spółka prowadzi działalność usługową i produkcyjną wyłącznie w branży elektrycznej. Siedzibą przedsiębiorstwa jest miasto Będzin, a terenem jego działania jest obszar całego kraju.

Struktura organizacyjna firmy skupia się na trzech głównych aspektach działalności, a mianowicie:

  • wykonawstwie robót elektroenergetycznych,
  • prefabrykacji rozdzielnic i urządzeń elektrycznych,
  • biurze projektowym.

Taka struktura organizacyjna, kwalifikacje zatrudnionych osób, posiadanie niezbędnej bazy sprzętowej oraz odpowiedniego oprogramowania komputerowego wspomagającego projektowanie pozwalają na realizację przez naszą firmę właściwie każdego obiektu elektrycznego.

W okresie swojej ponad pięcioletniej działalności zrealizowaliśmy szereg obiektów elektroenergetycznych poczynając od wyposażenia pól średniego napięcia w GPZ (z wyłącznikami mocy), poprzez linie kablowe i napowietrzne średniego napięcia, stacje transformatorowo-rozdzielcze SN/nn (łącznie z częścią budowlaną), sieci kablowe i napowietrzne niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego do instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, budowlanych i mieszkaniowych. Ponadto wykonywaliśmy szereg innych obiektów o większym lub mniejszym znaczeniu dla działalności naszej firmy.

Pragniemy podkreślić, że w czasie naszego istnienia nie byliśmy nigdy dłużnikami zarówno Urzędu Skarbowego jak i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie wymienione inwestycje realizowaliśmy z własnych środków, nie korzystając tutaj z zaliczek bądź kredytów na zakup materiałów.

Zatrudnieni w naszej firmie pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zaświadczenia kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie napięć do 110 kV (w tym również uprawnienia pomiarowe).

Firma oferuje realizację inwestycji pod klucz - od projektowania do uruchomienia i przekazania obiektu użytkownikowi.

W zakresie rozliczania wartości prac nasza firma stosuje program kosztorysowy Norma uważany za jeden z lepszych w kraju, w którym zawarta jest stale uaktualniana baza cen materiałowych i pracy sprzętu. Dla celów porównawczych posiadamy abonament wydawnictwa Sekocenbud.

Pragniemy zapewnić, że jakość naszych wyrobów i wykonywanych prac oraz rzetelność i fachowość w kontaktach z naszymi klientami - jest sprawą zasadniczą w naszej działalności.

mgr inż. Paweł Sergiel