ENERGO-KOMPLEX

Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 • Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych

  Więcej
 • Kosztorysowanie, szacowanie inwestycji, nadzór inwestorski

  Więcej
 • Wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych

  Więcej
 • Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia do 3200A

  Więcej
 • Pomiary instalacji elektrycznych, próby napięciowe, badania napięć rażenia

  Więcej
 • Serwis i konserwacja już istniejących instalacji elektrycznych

  Więcej

Projektowanie instalacji elektrycznych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Wszystkie prace projektowe wyceniamy indywidualnie jednocześnie starając się stosować do Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych i Związanych z Projektowaniem.

Każdorazowo do wyliczonej kalkulacji stosujemy upust cenowy adekwatnie do zakresu zadania i terminu realizacji.

Przy realizacji inwestycji na bazie naszego opracowania zwracamy Inwestorowi od 50% poniesionych kosztów związanych z projektowaniem.

Kosztorysowanie, szacowanie inwestycji, nadzór inwestorski

W zakresie usług kosztorysowania przykładowy cennik ustalony na bazie Jednolitych Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych i Związanych z Projektowaniem PTE - rozdz. 1 postanowienia ogólne pkt.1.3.10: z zastosowaniem nakładów i stawki normogodziny (16,09 zł na rok 2006 wg uchwały Zarządu Rady Koordynacyjnej Biur Projektów).

Cennik kosztorysowania

Cennik kosztorysowania
Rodzaj czynności Nakład Cena jedn./poz.
Wykonanie kosztorysu nakładczego z wyceną
pomiar z natury 0,70 n-g 11,26 zł
dokumentacja techniczna 0,60 n-g 9,65 zł
zestawienie robót (szczegółowe) 0,45 n-g 7,24 zł
zestawienie robót (przedmiar z pozycjami, ślepy kosztorys) 0,22 n-g 3,54 zł
Zmiany
przecena wg nowych cen 0,05 n-g 0,80 zł
Dodatki
za pobyt na budowie (ryczałt) do 20km - 300,00 zł
za dodatkowe wydruki strona 0,30 zł
opracowywanie ofert itp. - cena umowna

Sporządzenie wyceny obejmuje standardowy wydruk kosztorysu (strona tytułowa, kosztorys obmiarem, zestawienia R+M+S, tabele elementów) w 3 egzemplarzach, w przypadku robót instalacyjnych i kosztorysów Inwestorskich stosujemy narzut 10% do podanych wyżej cen.

Każdorazowo do wyliczonej kalkulacji stosowany jest upust cenowy adekwatnie do zakresu zadania i terminu realizacji.

Wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych, sieci i urządzeń elektroenergetycznych

W zakresie naszej działalności realizujemy roboty budowlane oraz montażowe w zakresie:

 • montażu stacji i rozdzielni w zakresie średniego i niskiego napięcia;
 • sieci kablowych średniego i niskiego napięcia;
 • izolowanych sieci napowietrznych;
 • wykonawstwa kanalizacji kablowych i teletechnicznych;
 • instalacji siłowych i słaboprądowych w obiektach przemysłowych, handlowych, górniczych, budynkach mieszkalnych itp.;
 • rozruch urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych;
 • instalacji oświetleniowych;
 • oświetlania ulic, placów, parków oraz posesji prywatnych;
 • iluminacji świątecznych;
 • iluminacji architektonicznych obiektów zabytkowych i sakralnych;
 • stałego oraz planowego nadzory i eksploatacji powierzonych urządzeń i obiektów elektroenergetycznych;
 • pracach kontrolno-pomiarowych.

Posiadamy niezbędne doświadczenie, wysoko wykwalifikowaną kadrą techniczną oraz pracowników posiadających niezbędne kwalifikacje zawodowe.

Dysponujemy własnym sprzętem budowlanym, specjalistycznym oraz transportowym.

W zakresie rozliczania wartości prac nasza firma stosuje program kosztorysowy Norma, w którym zawarta jest stale uaktualniana baza cen materiałowych i pracy sprzętu, jednocześnie zapewniamy możliwość indywidualnej negocjacji cen.

Przy realizacji prac na bazie naszych opracowań stosujemy ponadto upust cenowy równy 50% poniesionych kosztów związanych z projektowaniem.

Prefabrykacja rozdzielnic niskiego napięcia do 3200A

Oferujemy prefabrykację rozdzielnic niskiego napięcia w pełnym zakresie prądowym do 3200A i w różnych wykonaniach, na podstawie dostarczonej dokumentacji technicznej oraz indywidualnych uzgodnień.

Jesteśmy autoryzowanym prefabrykatorem rozdzielnic LEGRAND FAEL, posiadamy również wieloletnie doświadczenie w prefabrykacji rozdzielnic innych producentów w tym Schneider Electric Polska.

Wycena materiałów oraz prac montażowych oparta jest na posiadanym oprogramowaniu wspomagającym prefabrykację dostarczonym przez producentów systemów. Dla wszystkich prac stosujemy indywidualne kalkulacje, a wysokość rabatów uzależniona jest od wielkości i terminu realizacji zamówienia.

Pomiary instalacji elektrycznych, próby napięciowe, badania napięć rażenia

Kosztorysy przed- i powykonawcze na prace pomiarowe wykonywane są zgodnie z cennikiem KNNR 5 oraz KNP18 D13.

Przykładowe wartości:

 • Pomiar skuteczności zerowania pomiar pierwszy: 0,50 r-g, następny: 0,28 r-g.
 • Sprawdzenie stanu izolacji induktorem: 3,68 r-g.
 • Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego: 1,3 r-g.
 • Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego: 1,76 r-g.
 • Sprawdzenie punktu odbioru energii: 2,63 r-g.
 • Oznaczenie przewodu zerowego: 1,05 r-g.
 • Badanie i pomiary instalacji uziemiającej ochronnej za pierwszy pomiar: 1,24 r-g, następny: 0,56 r-g.
 • Badanie i pomiary instalacji odgromowej za pierwszy pomiar: 1,26 r-g, następny: 0,56 r-g.
 • Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych: 0,34 r-g.
 • Badanie silnika asynchron. klatkowego w obudowie normalnej o mocy do 10kW: 3,92 r-g.
 • Badanie napięcia rażenia za pierwszy pomiar: 2,87 r-g, następny: 0,61 r-g.
 • Badanie wyłącznika różnicowoprądowego: 4,97 r-g.
 • Sprawdzenie i pomiary przekaźników czasowych: 2,38 r-g.

Średnia dla danego regionu stawka roboczogodziny przy robotach elektroinstalacyjnych. Zysk - do negocjacji.

Serwis i konserwacja już istniejących instalacji elektrycznych

Zajmujemy się nie tylko projektowaniem i wykonawstwem, ale również świadczymy usługi związanie z obsługą już istniejących obiektów. Dbamy o ich poprawną eksploatację, zapewniając tym samym bezpieczeństwo osobom trzecim.

Jesteśmy w stałym pogotowiu, by wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne działały prawidłowo.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • próby, badania i pomiary pomontażowe,
 • okresowe próby i pomiary eksploatacyjne,
 • pomiary i lokalizację uszkodzeń kabli SN i nn,
 • testy i prace rozruchowe,
 • modernizację instalacji elektrycznych,
 • serwis i konserwację instalacji elektrycznych w istniejących obiektach.